Ergotherapie


 • Ergotherapie Bergen op Zoom

  Ergotherapie Bergen op Zoom is een vrijgevestigde praktijk die vraaggerichte zorg biedt aan kinderen, volwassenen en ouderen die problemen ervaren in hun alledaagse handelen en/ of beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid.

  Ergotherapie is een paramedische behandelvorm en onderscheidt zich van andere disciplines in de gezondheidszorg door zich niet te richten op de aandoening of op het verminderen van de ziektesymptomen, maar op het concrete, praktische handelen zoals wassen, aankleden, huishoudelijke activiteiten, maar ook  aan spel, schoolse vaardigheden en een goede werkhouding.

  Ons uitgangspunt is om in nauwe samenspraak met de cliënt te zoeken naar praktische oplossingen voor de vraag/het probleem. Waar nodig, werken we graag samen met andere (para)medische disciplines en streven naar een goed contact met verwijzers en andere hulpverleners/begeleiders om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met zijn mogelijkheden en beperkingen.

  • Ergotherapie

   Openingstijden

   Locatie Bruinevisstraat
   Maandag - Dinsdag:
   9.00 - 17.30 u
   Locatie MC de Grebbe
   Woensdag: 9.00 - 17.30 u
   Donderdag: 9.00 - 15.00 u 
   Vrijdag: 8.00 - 18.00 u
  • Ergotherapie

   Contact

   Bruinevisstraat 32
   4611 HJ Bergen op Zoom

   Tel. 06-48654886
   info@ergotherapieboz.nl